Smidig övervakning & styrning av pump/rening

Comlink är ett komplett system för pump/rening med administrativt stöd för tjänsteförsäljning i serviceorganisationer.

Vad är Comlink?

Comlink är en helhetslösning för att koppla upp alla typer av pumpar och minireningsverk. Systemet ger serviceorganisationer nya möjligheter att administrera, övervaka och styra sina kunders installationer. Pumpen rapporterar själv eventuella fel och kan även skicka driftfel i form av e-post, SMS och pushnotis.

Detta ger stora möjligheter till uppföljning av felande komponenter, statistik över användande, historik och rapporter. Comlink ger hela din organisation en rad fördelar och motiverar era kunder att välja er som servicepartner.

I automatikskåpet eller som stand alone-lösning

Vår egenutvecklade hårdvara kompletterar automatikskåpet med larmsändning och fungerar även som fristående övervakningsmodul i mindre pumpstationer. Larmsändaren kommunicerar över mobilnätet och kan skicka larm som e-post, SMS och pushnotis. Övervakning kan göras både via webben och i appen.

Specifikationer Cloud Unit

 • 9-24V AC/DC
 • 8 analoga ingångar för sensorer
 • Räkneverk för antal pumpstarter
 • 2 slutande reläutgångar
 • Batteribackup
 • SIM-kort förmonterat

Exempel på övervakade funktioner

 • Summalarm
 • Motorskydd utlöst
 • Hög/låg vattennivå
 • Bräddning
 • Strömavbrott
 • Pump högtemp
 • Pump haveri
 • Personal på plats

Exempel på styrfunktioner

 • Återställning motorskydd
 • Fjärrstopp
 • Tvångskörning

Pulsräknarfunktion

 • Räkna antal start/stopp

Perfekt vid uthyrning av pumpar

Automatisk Övervakning av Pumpar – Funktioner

Som ett nav i systemet finns en molntjänst som alla pumpar ansluts till. Du har smidig tillgång till dina installationer via webbläsare eller mobilappen. Obegränsat antal enheter kan läggas till.

 

Fjärrkonfigurering

Inga besök ute i fält är nödvändiga, alla inställningar görs via webben.

Fjärrstyrning av reläutgångar

Systemet kan användas till att fjärrstyra maskiner via webben, mobilappen, SMS eller inringande samtal. Enkel användarhantering med namn, telefonnummer, accesstider och loggfunktion för varje enhet.

Larm & notifiering

Tydlig indikering av felande anläggningar.
Larm och information om återställning kan
även skickas som e-post, SMS och pushnotis
direkt till valfria mottagare.

Övervaka

Namnge och gruppera enheter efter egna önskemål. Det ger en enkel och samlad överblick med information om nästa service och aktuell status för alla enheter. Färgkodade prioriteringar av status förenklar ytterligare.

Prognosbaserad service

Systemet kan automatiskt räkna ut datum för nästa service baserat på tid och pumpstarter.

Rapporter & statistik

Alla händelser och eventuella fel loggas automatiskt. Historiken kan användas för uppföljning mot kund samt verksamhetsutveckling, effektivisering och produktutveckling.

Schema

Schemalägg  blockering av larm eller olika mottagare vid olika tidpunkter. Du kan skapa flera scheman med hantering av helgdagar.

Larm kan skickas som SMS, e-post och pushnotis

Fördelar för serviceorganisationer

Comlinks helhetslösning för serviceföretag möjliggör en teknisk uppgradering av befintlig utrustning, vilket ger stora fördelar för hela din organisation. Comlink kräver dessutom inga omfattande förändringar eller kostsamma investeringar. Även dina kunder kommer att dra nytta av ert förbättrade erbjudande och de nya funktionerna.

#1 LEDNING

 • Ökade intäkter
 • Systemet möjliggör nya intäktsmodeller och tjänsteförsäljning
 • Minskade kostnader
 • Automatisering och förenklad administration ökar effektiviteten i organisationen
 • Förbättrad kunskap
 • Statistik och rapporter, exempelvis belastningsprognoser av serviceorganisation
 • Tekniskt hopp
 • Stärker image och skapar tydlig position på marknaden

#2 FÖRSÄLJNINGSORGANISATION

 • Lättare införsäljning
 • Er utrustning förmedlar själv fel
 • Kund kan få e-post, SMS och pushnotis vid pumpfel
 • Statistik för uppföljning av levererade pumpar, hur de används
 • Ger ökad kundnytta

#3 SERVICEORGANISATION

 • Fjärrdiagnos av fel
 • Loggning av fel
 • Förbättrad kundrelation
 • Automatisk felanmälan- pumpen förmedlar själv fel
 • Påvisar även när pumpen fungerar bra, vilket möjliggör en kontinuerlig kundkontakt och ökat förtroende

#4 ÄGARE AV PUMP

 • Trygghet
 • Larm från pump till låg investering
 • SMS, e-post och pushnotis vid driftfel direkt till valfria mottagare
 • Ökad kontroll
 • Tydlig logg för enkel uppföljning av fel

Fördelar för tillverkare av pumpar

Comlinks system är snabbaste vägen att modernisera befintliga pumpar och pumpstyrningar utan stora investeringar, vilket får stora fördelar för hela organisationen utan att kräva omfattande förändringar eller kostsamma investeringar.

VARUMÄRKE

Genom att koppla upp era pumpar på nätet stärker ni ert varumärke och image vilket skapar en känsla av att er teknik ligger i framkant.

 • Tekniskt hopp
 • Anpassningsbart system utefter era förutsättningar
 • Trygg part, full kontroll på hela teknikkedjan
 • Ökad kundnytta

UTÖKAD PRODUKTPORTFÖLJ

För större kunder erbjuder vi möjligheten att få hela lösningen anpassad efter sitt eget varumärke.

 • Egen branding av hårdvara, app och webbplattform
 • Marknadsför lösningen som ”er egen”
 • Stärker ert varumärke

Nyfiken på hur det skulle kunna fungera för dig?

Kontakta oss för en demonstration av hur Comlink kan användas av dig. Vi visar vår demo över nätet och anpassar visningen efter ditt användningsområde och förutsättningar. Välkommen!
KONTAKTA OSS FÖR DEMO