Produkter & Nedladdningar

Vi är stolta över våra produkter! Comlinks produkter är designade för hög driftsäkerhet och är mycket enkla att förstå. Vi levererar svensk kvalité med full support och gediget kunnande. Alla våra produkter utvecklas och tillverkas i Sverige.

Cloud Unit W5-B: Övervakning, styrning & driftslarm

Larmsändare med 8 ingångar och 2 utgångar. Mobilapp och Webbplattform ingår.

Comlink Cloud Unit W5-B är den nya generationens IoT utrustning för fjärrövervakning och styrning av utrustning med ett brett användningsområde. Enheten levereras med inbyggt SIM- kort och fungerar med de flesta mobiloperatörer över hela världen (4G -LTE-M1 och 2G).

Cloud Unit kan exempelvis användas för övervakning, felsökning på distans, fjärrstyrning, inpassering, driftslarm, prognosbaserad service, datainsamling med statistik och loggar, med mera. Larm kan skickas som e-post, SMS och pushnotis till app (iOS & Android).

Fjärruppdatering är möjlig med löpande mjukvaruförbättringar och ny funktionalitet.

Alla inställningar görs smidigt via webbplattformen, där man kan organisera och övervaka alla typer av installationer. Anpassade rättigheter till enheten kan delas ut till kollegor, kunder eller leverantörer. Alla installationer och all data samlad på ett ställe – övervakat, säkert och enkelt.

COMLINK CLOUD

 • Konfigurera, övervaka och styr enheten via webbplatformen och mobilappen (iOS & Android)
 • Cloud Unit används med tillhörande Cloud-abonnemang, där SIM-kort ingår

INGÅNGAR & UTGÅNGAR

 • 8 analoga* ingångar (max 28V DC), som även kan användas som digitala
 • 2 slutande reläutgångar (max 30V, 1A), som styrs via app, telefonsamtal, webbplattform, årsur eller SMS

FUNKTIONER

 • Övervakning av ingångar
  • Övervaka grupper av enheter med anpassningsbar färgkod för status
  • Få koll på enskilda enheter på detaljnivå, med möjlighet att se status för enhetens ingångar i realtid
  • Övervaka via både mobilapp och webbplattform
 • Logg för ingångarnas status
  • Samla all driftsdata och få koll på fel och händelser
  • Underlättar vid felsökning på distans
  • Export av data möjlig
 • Larm & notifieringar
  • Larm via e-post, SMS och pushnotis till app
  • Skickas till valfria mottagare
  • Både larm och notis om återställning möjligt
  • Kan begränsas till tider eller dagar med hjälp av årsursfunktionen
 • Styrning via app
  • Aktivera reläutgång i appen, används till exempel för inpassering
  • Admin delar accessbehörighet, så dyker enheten upp i användarens app
  • Access för användare kan även begränsas till vissa tider eller dagar
 • Styrning via telefonsamtal
  • Ring till enheten för att aktivera en reläutgång, används till exempel för inpassering
  • Accesskontroll kan aktiveras, vilket bara gör inpassering möjlig till behöriga användare inom valda tidsspann
  • Access för användare kan även begränsas till vissa tider eller dagar med hjälp av årsursfunktionen
 • Aktivitetslogg för utgångar
  • Logg för både styrning via app och via samtal
  • Exempelvis för att se vilka som öppnat och när
 • Årsursfunktionalitet
  • Definiera upp till 5 olika program
  • Styrning av reläutgångar enligt schema
  • Begränsning av användares access till vissa dagar/tider
  • Blockering av larmsändning för ingångarna vissa dagar/tider
 • Cykelräknare/pulsräknare
  • Exemplevis för att räkna antal öppningar, starter eller förbrukning, prognostisera serviceintervall, med mera
  • Aktiverbar på en av ingångarna
  • Inställbar totalräknare och intervallräknare
  • Inställbart serviceintervall i antal pulser och månader med estimering av servicedatum
 • Inbyggd GPS*
  • Automatisk positionering av enheten
  • Karta tillgänglig i webbplattform och app

TILLVAL & ANPASSNINGAR

 • För GPS-funktionalitet krävs GPS-kompatibel antenn (beställs separat)
 • Monteras med skruv alt. DIN-clips (beställs separat)
 • Magnetkontakt finns för övervakning av exempelvis styrskåp (beställs separat)
 • Levereras med batteribackup som standard (W5-B). För enhet utan batteribackup (W5) anges det vid beställning.
 • Möjlighet att anpassa tilläggskort för CAN, RS-232, RS-485, MODBUS, mm

 

* Funktionalitet för GPS och analoga ingångar kommer under 2023.

 

Comlink Cloud Unit W5-B frontComlink Cloud Unit W5-B side

Äldre produkter