Produkter & Nedladdningar

Vi är stolta över våra produkter! ComLinks produkter är designade för hög driftsäkerhet och är mycket enkla att förstå. Vi levererar Svensk kvalité med full support och gediget kunnande. Alla våra produkter utvecklas och tillverkas i Sverige.

SMS Transceiver W4:
Larmsändare för driftlarm med 8 ingångar och 2 utgångar

SMS Transceiver W4 är den nya generationens IoT utrustning med Cloud-koppling. Tillsammans med Comlink Cloud och Comlink Roaming SIM får du en nyckelfärdig lösning för kontroll av din utrustning. All information samlad på ett ställe, övervakat, säkert och enkelt. SMS Transceiver W4 kan anslutas till alla givare med slutande eller brytande funktion eller med spänningsutgång upp till 28VDC. Finns även i en version med batteribackup om du behöver larm om eller bevakning under ett strömavbrott, se SMS Transceiver W4-B

 • Cloud-koppling
  Administreras och övervakas via central hemsida, all information samlad och enkelt åtkomlig.
  Alla enheter samlade på samma ställe.
 • Kan fås med Comlink Roaming SIM
  Loggar in på alla 2G-nät, välj bästa nätet på installationsplatsen automatiskt.
  5 SMS per månad och datatrafik för koppling till Cloud ingår.
 • 8 digitala larmingångar (max 28V DC)
  Kan skicka upp till 8 SMS per ingång, både larm och återställning i valfri mix.
  Larmsändning kan begränsas till tider eller dagar med hjälp av årsursfunktionen.
  Valfria larmtexter, max 140 tecken
 • Årsursfunktionalitet
  Definiera upp till 5 olika program som sedan kan användas för schemalagd funktion:

  • Styrning av reläutgångar
  • Begränsning av access till vissa tider
  • Blockering av larmsändning för ingångarna
 • 2 reläutgångar som aktiveras via SMS, samtal, årsur eller Cloud
 • Samtalsaktiverade reläutgångar
  Ring till enheten för att aktivera en reläutgång, används till exempel för inpassering
  Accesskontroll med logg kan aktiveras, ingen inpassering om du inte finns med i behörighetslistan.
  Access kan även begränsas till vissa tider eller dagar med hjälp av årsursfunktionen.
 • Pulsräknarfunktion
  Aktiverbar på en av ingångarna. Inställbar totalräknare och intervallräknare.
  Inställbart serviceintervall i antal pulser och månader med estimering av servicedatum.
  Exemplevis för att räkna antal öppningar, starter eller förbrukning.
 • Enkelt handhavande
 • Brett spänningsområde
 • Statusfråga via SMS
 • Robust aluminiumkapsling

Paketet innehåller:

SMS Transceiver W4 Centralenhet (utan batteribackup)
230V Nätadapter – 24VDC
Dipolantenn

SMS Transceiver W4-B:
Larmsändare för driftlarm med 8 ingångar och 2 utgångar

SMS Transceiver W4-B (B – med batteribackup) är den nya generationens IoT utrustning med Cloud-koppling. Tillsammans med Comlink Cloud och Comlink Roaming SIM får du en nyckelfärdig lösning för kontroll av din utrustning. All information samlad på ett ställe, övervakat, säkert och enkelt. SMS Transceiver W4-B kan anslutas till alla givare med slutande eller brytande funktion eller med spänningsutgång upp till 28VDC. Finns även i en version utan batteribackup om du inte behöver larm om eller bevakning under ett strömavbrott, se SMS Transceiver W4

 • Cloud-koppling
  Administreras och övervakas via central hemsida, all information samlad och enkelt åtkomlig.
  Alla enheter samlade på samma ställe.
 • Kan fås med Comlink Roaming SIM
  Loggar in på alla 2G-nät, välj bästa nätet på installationsplatsen automatiskt.
  5 SMS per månad och datatrafik för koppling till Cloud ingår.
 • 8 digitala larmingångar (max 28V DC)
  Kan skicka upp till 8 SMS per ingång, både larm och återställning i valfri mix.
  Larmsändning kan begränsas till tider eller dagar med hjälp av årsursfunktionen.
  Valfria larmtexter, max 140 tecken
 • Årsursfunktionalitet
  Definiera upp till 5 olika program som sedan kan användas för schemalagd funktion:

  • Styrning av reläutgångar
  • Begränsning av access till vissa tider
  • Blockering av larmsändning för ingångarna
 • 2 reläutgångar som aktiveras via SMS, samtal, årsur eller Cloud
 • Samtalsaktiverade reläutgångar
  Ring till enheten för att aktivera en reläutgång, används till exempel för inpassering
  Accesskontroll med logg kan aktiveras, ingen inpassering om du inte finns med i behörighetslistan.
  Access kan även begränsas till vissa tider eller dagar med hjälp av årsursfunktionen.
 • Pulsräknarfunktion
  Aktiverbar på en av ingångarna. Inställbar totalräknare och intervallräknare.
  Inställbart serviceintervall i antal pulser och månader med estimering av servicedatum.
  Exemplevis för att räkna antal öppningar, starter eller förbrukning.
 • Enkelt handhavande
 • Brett spänningsområde
 • Statusfråga via SMS
 • Robust aluminiumkapsling
Paketet innehåller:
SMS Transceiver W4-B Centralenhet (med batteribackup)
230V Nätadapter – 24VDC
Dipolantenn

CL220 V4:
Larm med 2 ingångar & temperaturfunktioner

EOL 2021-06-01 – denna produkt har utgått

CL220 V4 en GSM-baserad larmsändare med många användningsområden. Den används bland annat som inbrottslarm, för driftsövervakning och fjärrstyrning. CL220 V4 lämpar sig väl där fast telefonlinje eller larm saknas. Sådana objekt kan vara sommarstugor, hus, containers, båtar, husvagnar, husbilar, arbetsfordon mm.

 • Skickar larm via SMS
 • Styrs via mobiltelefon
 • 2 larmsektioner
 • 2 reläutgångar, styrs via SMS eller händelser
 • Temperatursensorer med larm- och styrfunktion
 • Förberedd för extern batteribackup
 • Larm vid strömavbrott (med batt. backup)
 • Enkel konfigurering via PC-program och delvis via SMS
 • Statusfråga via SMS
 • Robust aluminiumkapsling

Paketet innehåller:
CL220 V4 Centralenhet
2st tempsensorer
230V Nätadapter – 24VDC
Dipolantenn

CL520 V4:
Larm med 5 ingångar & temperaturfunktioner

EOL 2021-06-01 – denna produkt har utgått

CL520 V4 en GSM-baserad larmsändare med många användningsområden. Den används bland annat som inbrottslarm, för driftsövervakning och fjärrstyrning. CL520 V4 lämpar sig väl där fast telefonlinje eller larm saknas. Sådana objekt kan vara sommarstugor, hus, containers, båtar, husvagnar, husbilar, arbetsfordon mm.

 • Skickar larm via SMS
 • Styrs via mobiltelefon
 • 5 larmsektioner
 • 2 reläutgångar, styrs via SMS eller händelser
 • Temperatursensorer med larm- och styrfunktion
 • Förberedd för extern batteribackup
 • Larm vid strömavbrott (med batt. backup)
 • Enkel konfigurering via PC-program och delvis via SMS
 • Statusfråga via SMS
 • Robust aluminiumkapsling

Paketet innehåller:

CL520 V4 Centralenhet
2st tempsensorer
230V Nätadapter – 24VDC
Dipolantenn
Manual

iModem 3G – Intelligent 3G-modem

iModem 3G är ett GSM/2G/3G-modem som utvecklats med driftsäkerhet och enkelhet i fokus. Modemet har både USB- och RS232-port och finns i standard- och Echelon-versioner. Modemet lämpar sig väl för industriellt bruk och har en robust aluminiumkapsling som kan monteras antingen med fästöglorna eller på DIN-skena med clips (tillbehör).

Till skillnad från vanliga modem har iModem 3G inbyggd intelligens för att säkerställa en hög driftssäkerhet och en verifierat tillförlitlig installation.

Med hjälp av lysdiodsindikering eller SMS är det enkelt att avgöra om tillräcklig signalstyrka för tillförlitlig kommunikation uppnåtts. I SuperCap-version kan modemet också skicka SMS i samband med strömavbrott samt då strömförsörjningen återställts.

Fördelar:

 • Smidig “Over The Air” uppdatering av både firmware och Java™ funktioner.
 • Brett spänningsområde 9-28V DC/AC
 • Drar fördel av den utökade täckningen i 3G-nätet med automatisk övergång till 2G vid behov.
 • Stödjer GPRS Class 12, upp till dubbelt så fort som äldre modeller. 86kbps uppströms jämfört med 43kbps i GPRS Class 10.
 • Låg strömförbrukning, ca 20mA.
 • Verifierbar installation med signalstyrkeindikering
 • Små dimensioner: 60 x 69 x 26mm (inkl. anslutningar), 72x69x26mm (inkl. vingar) – 82g
 • Går att montera på DIN-skena med fästclips (tillbehör)
 • Skickar SMS vid strömavbrott (SuperCap-version)
 • Robust aluminiumkapsling
 • Beprövad teknik, Cinterion EHS5 Dual Band
 • Standard FME antennanslutning

Optioner:

 • SuperCap ger utökade larmfunktioner.
 • Med EHS5-US (850/1900 MHz) för Nordamerika eller EHS5-E (900/2100 MHz) för resten av världen.
 • Strömförsörjd via jackbar skruvplint eller Echelon plug.

Äldre produkter