Bakgrund:

ComLink startades 1999 i Göteborg och är ett privatägt företag som specialiserat sig på trådlös kommunikation. Idag är vi en av de äldsta aktörerna på marknaden inom detta segment och har gedigen erfarenhet av GSM-baserade produkter.
 

Affärsidé:

- Att utveckla produkter för trådlös fjärrstyrning, övervakning och kommunikation.
- Produkterna skall kommunicera via GSM-nätet samt radionätens ISM-band.
- Produkterna skall kännetecknas av enkel installation och handhavande.
- Produktens funktion skall enkelt kunna förändras och anpassas till olika behov genom uppdatering av programvaran.
- Produktens användarvänlighet ökas genom specialutveckling av PC-program för varje enskild produkt, konfigurering skall kunna ske snabbt och enkelt.

Vision:

Att tillhandahålla marknadens bästa produkter, ha kortast möjliga väg från idé till färdig produkt till marknadens bästa pris.